[OTR-dev] Slovene translation for pidgin-otr

Cactus The Saint cactusthesaint at yahoo.com
Wed Aug 29 18:16:18 EDT 2007


Hello,

I made, er, begged my wife to make a Slovene translation of pidgin-otr; it's her native language. She worked off the Slovak translation from not too long ago. Hopefully it meets the requirements. I have also attached the translation as a utf-8 formatted file, as I have no confidence that yahoo mail won't butcher this email.

In other news, there's a kopete otr plugin at http://kopete-otr.follefuder.org/, but I don't see that url on http://www.cypherpunks.ca/otr/ I have no affiliation with that plugin, but I asked a friend who uses Ubuntu to install it and it seems to work, so perhaps it deserves consideration for inclusion on the OTR page.

Regards,

Derek

-----

#: ../gtk-dialog.c:913 ../gtk-dialog.c:2095
msgid "_What's this?"
msgstr "_Kaj je to?"

#: ../gtk-dialog.c:924
msgid "_More..."
msgstr "_Več..."

#. Create the Advanced... button, and left-justify it. This
#. * involves adding the button, and a blank label as a spacer, and
#. * reordering them so that they're at the beginning.
#: ../gtk-dialog.c:980
msgid "Advanced..."
msgstr "Podrobno..."

#: ../gtk-dialog.c:1025
msgid "Enter secret here"
msgstr "Vnesi geslo tukaj"

#: ../gtk-dialog.c:1030
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Ta kolega je že potrjen."

#: ../gtk-dialog.c:1049
msgid ""
"To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this "
"secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't "
"match, then you may be talking to an imposter."
msgstr ""
"Za potrditev izberite geslo, ki ga poznate le vi in vas kolega. Vnesite to "
"geslo, nato počakajte, da ga vnese tudi vas kolega. Če se geslo ne "
"ujema, morda govorite z vsiljivcem."

#: ../gtk-dialog.c:1053
msgid ""
"If your buddy uses multiple IM accounts or multiple computers, you may have "
"to authenticate multiple times. However, as long as they use an account and "
"computer that you've seen before, you don't need to authenticate each "
"individual conversation."
msgstr ""
"Če vas kolega uporablja različne racunalnike, boste morda morali "
"potrditi večkrat. Če uporablja predal in "
"računalnik, ki ga že poznate, ni potrebno potrjevati vsakega"
"posameznega klepeta."

#: ../gtk-dialog.c:1058 ../gtk-dialog.c:1322 ../gtk-dialog.c:1326
#: ../gtk-dialog.c:1423 ../gtk-dialog.c:1590 ../gtk-dialog.c:1750
#: ../gtk-dialog.c:1850 ../gtk-dialog.c:1935
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=slo"

#: ../gtk-dialog.c:1059
msgid "Click here for more information about authentication in OTR."
msgstr "Kliknite tukaj za več podatkov o potrditvi v OTR."

#: ../gtk-dialog.c:1063
msgid ""
"Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is "
"who they claim to be."
msgstr ""
"Potrditev kolega zagotavlja, da je oseba, s katero govorite, resnično ta, "
"za katero se izdaja."

#: ../gtk-dialog.c:1113
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Potrjujem kolega."

#: ../gtk-dialog.c:1140
msgid "Authenticating"
msgstr "Potrjujem"

#: ../gtk-dialog.c:1201
msgid "Generating private key"
msgstr "Izdelujem osebni ključ"

#: ../gtk-dialog.c:1202
msgid "Please wait"
msgstr "Prosim počakajte"

#: ../gtk-dialog.c:1210 ../gtk-dialog.c:1627 ../gtk-dialog.c:1664
#: ../gtk-ui.c:175 ../otr-plugin.c:115 ../otr-plugin.c:212 ../ui.c:110
msgid "Unknown"
msgstr "Neznan"

#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1213
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Izdelujem osebni ključ za %s (%s)..."

#: ../gtk-dialog.c:1258
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Končano."

#: ../gtk-dialog.c:1320
#, c-format
msgid ""
"%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s%"
"s\"authenticate</athis buddy."
msgstr ""
"%s želi stopiti v stik z vami iz neprepoznanega računalnika. Priporočamo, da <a "
"href=\"%s%s\"potrdite</atega kolega."

#: ../gtk-dialog.c:1324
#, c-format
msgid ""
"%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s"
"\"authenticate</athis buddy."
msgstr ""
"%s še ni bil prepoznan. Priporočamo, da <a href=\"%s%s\""
"potrdite</atega kolega."

#: ../gtk-dialog.c:1365 ../gtk-ui.c:76
msgid "Finished"
msgstr "Končano"


#: ../gtk-dialog.c:1366 ../gtk-ui.c:75
msgid "Private"
msgstr "Zasebno"

#: ../gtk-dialog.c:1367 ../gtk-ui.c:74
msgid "Unverified"
msgstr "Nepotrjeno"

#: ../gtk-dialog.c:1368 ../gtk-ui.c:73
msgid "Not private"
msgstr "Javno"

#: ../gtk-dialog.c:1370
msgid "Start a private conversation"
msgstr "Začni z zasebnim pogovorom"

#: ../gtk-dialog.c:1371
msgid "Refresh the private conversation"
msgstr "Obnovi zasebni pogovor"

#: ../gtk-dialog.c:1375
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Začni z zasebnim pogovorom"

#: ../gtk-dialog.c:1376
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Obnovi _zasebni pogovor"

#: ../gtk-dialog.c:1555
msgid "I have not"
msgstr "Nisem"

#: ../gtk-dialog.c:1556
msgid "I have"
msgstr "Sem"

#: ../gtk-dialog.c:1558
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " potrdil/a, da je to resnično pravilni"

#: ../gtk-dialog.c:1567
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "prstni odtis za %s."

#: ../gtk-dialog.c:1579
msgid ""
"To verify the fingerprint, contact your buddy via some <iother</i"
"authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of "
"you should tell your fingerprint to the other."
msgstr ""
"Za potrditev prstnega odtisa stopite v stik s kolegom preko nekega <idrugega</i"
"verodostojnega kanala kot je telefon ali z GPG podpisano elektronsko pismo. "
"Vsak naj drugemu sporoči prstni odtis."

#: ../gtk-dialog.c:1583
msgid ""
"If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you "
"<bhave</bverified the fingerprint."
msgstr ""
"Če se vse ujema, potrdite v zgornjem pogovornem oknu, da <bste "
"</bodobrili prstni odtis."

#: ../gtk-dialog.c:1585
msgid ""
"If your buddy has more than one IM account, or uses more than one computer, "
"he may have multiple fingerprints."
msgstr ""
"Če ima vaš kolega več kot en IM predal, ali uporablja več kot en računalnik, "
"ima lahko več prstnih odtisov."

#: ../gtk-dialog.c:1587
msgid ""
"However, the only way an imposter could duplicate one of your buddy's "
"fingerprints is by stealing information from her/his computer."
msgstr ""
"Edini način, s katerim bi vsiljivec lahko ponaredil prstni odtis vašega kolega "
"je kraja teh podatkov z njenega/njegovega računalnika."

#: ../gtk-dialog.c:1591
msgid "Click here for more information about fingerprints."
msgstr "Kliknite tukaj za podrobnosti o prstnih odtisih."

#: ../gtk-dialog.c:1594
msgid ""
"A <bfingerprint</bis a unique identifier that you should use to "
"authenticate your buddy."
msgstr ""
"<bPrstni odtis</bje edinstveni prepoznavalec, ki ga morate uporabiti "
"pri prepoznavanju vašega kolega."

#: ../gtk-dialog.c:1616
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Potrdi prstni odtis za %s"

#: ../gtk-dialog.c:1620
msgid "[none]"
msgstr "[nobeden]"

#: ../gtk-dialog.c:1628
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Vaš prstni odtis, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Ponujeni prstni odtis %s:\n"
"%s\n"

#: ../gtk-dialog.c:1633 ../gtk-ui.c:681
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Potrdite prstni odtis"

#: ../gtk-dialog.c:1660
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Potrdite %s"

#: ../gtk-dialog.c:1665
#, c-format
msgid "Enter a secret known only to %s and yourself.\n"
msgstr "Vnesite geslo, ki ga pozna le %s in vi.\n"

#: ../gtk-dialog.c:1668
msgid "Authenticate buddy"
msgstr "Potrdite kolega"

#: ../gtk-dialog.c:1700
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Pri potrditvi je prišlo do napake."

#: ../gtk-dialog.c:1716
msgid "Authentication successful."
msgstr "Potrditev je bila uspešna. "

#: ../gtk-dialog.c:1719
msgid "Authentication failed."
msgstr "Potrditev ni uspela."

#: ../gtk-dialog.c:1744
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s"
msgstr "Zasebni pogovors s %s se je začel.%s"

#: ../gtk-dialog.c:1748
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\"Unverified</aconversation with %%s started.%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\"Nepotrjen</apogovor s %%s se je začel.%%s"

#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1756
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s"
msgstr "Javni pogovor s %s se je začel.%s"

#: ../gtk-dialog.c:1762 ../gtk-dialog.c:1863
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Opozorilo: uporaba starega protokola verzija 1."

#: ../gtk-dialog.c:1782
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Zasebni pogovor z %s je prekinjen."

#: ../gtk-dialog.c:1817
#, c-format
msgid ""
"%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr ""
"%s je končal svoj zasebi pogovor z vami; ravnajte enako."

#: ../gtk-dialog.c:1842
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Uspešno obnovljen zasebni pogovor z %s.%s"

#: ../gtk-dialog.c:1847
#, c-format
msgid ""
"Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\"unverified</aconversation with "
"%%s.%%s"
msgstr ""
"Uspešno osvežen <a href=\"%s%s\"nepotrjen</apogovor z %%s.%%s"

#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1856
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Uspešno osvežen javni pogovor z %s.%s"

#: ../gtk-dialog.c:1883
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Poskušam osvežiti zasebni pogovor z %s..."

#: ../gtk-dialog.c:1885
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Poskušam začeti zasebni pogovor z %s..."

#: ../gtk-dialog.c:2045
msgid "OTR:"
msgstr "OTR:"

#: ../gtk-dialog.c:2054
msgid "OTR Messaging"
msgstr "OTR sporočanje"

#: ../gtk-dialog.c:2060
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Končaj zasebni pogovor"

#.
#. * Don't show the Verify fingerprint menu option any more. You can
#. * still get to the dialog through Authenticate connection -
#. * Advanced...
#. *
#. menuverf = gtk_menu_item_new_with_mnemonic(_("_Verify fingerprint"));
#. gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), menuverf);
#. gtk_widget_show(menuverf);
#.
#: ../gtk-dialog.c:2078
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Potrdi kolega"

#: ../gtk-ui.c:96
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Prstni odtis: %.80s"

#: ../gtk-ui.c:100
#, c-format
msgid "No key present"
msgstr "Ključ ni zaznan"

#: ../gtk-ui.c:105
#, c-format
msgid "No account available"
msgstr "Predal ni na voljo"

#: ../gtk-ui.c:165
msgid "Unused"
msgstr "Neuporabljeno"

#: ../gtk-ui.c:171
msgid "Yes"
msgstr "Da"

#: ../gtk-ui.c:171
msgid "No"
msgstr "Ne"

#: ../gtk-ui.c:396
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Omogoči zasebno sporočanje"

#: ../gtk-ui.c:398
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Avtomatsko začni zasebno sporočanje"

#: ../gtk-ui.c:400
msgid "Require private messaging"
msgstr "Zahtevaj zasebno sporočanje"

#: ../gtk-ui.c:403
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Ne beleži OTR pogovorov"

#: ../gtk-ui.c:531
msgid "My private keys"
msgstr "Moji zasebni ključi"

#: ../gtk-ui.c:540
msgid "Key for account:"
msgstr "Ključ za predal:"

#: ../gtk-ui.c:565
msgid "Generate"
msgstr "Izdelaj"

#: ../gtk-ui.c:596
msgid "Default OTR Settings"
msgstr "Standardne nastavitve OTR"

#: ../gtk-ui.c:625
msgid "Screenname"
msgstr "Uporabniško ime"

#: ../gtk-ui.c:626
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../gtk-ui.c:627
msgid "Verified"
msgstr "Potrjen"

#: ../gtk-ui.c:628
msgid "Fingerprint"
msgstr "Prstni odtis"

#: ../gtk-ui.c:629
msgid "Account"
msgstr "Predal"

#: ../gtk-ui.c:665
msgid "Start private connection"
msgstr "Začni zasebni pogovor"

#: ../gtk-ui.c:673
msgid "End private connection"
msgstr "Končaj zasebni pogovor"

#: ../gtk-ui.c:689
msgid "Forget fingerprint"
msgstr "Pozabi prstni odtis"

#: ../gtk-ui.c:738
msgid "Config"
msgstr "Nastavi"

#: ../gtk-ui.c:740
msgid "Known fingerprints"
msgstr "Poznani prstni odtisi"

#: ../gtk-ui.c:838 ../otr-plugin.c:577
msgid "OTR Settings"
msgstr "Nastavitve OTR"

#. Set the title
#: ../gtk-ui.c:856
#, c-format
msgid "OTR Settings for %s"
msgstr "OTR nastavitve pre %s"

#. Make the cascaded checkboxes
#: ../gtk-ui.c:873
msgid "Use default OTR settings for this buddy"
msgstr "Uporabi standardne nastavitve OTR za tega kolega"

#: ../otr-plugin.c:113
#, c-format
msgid "You are not currently connected to account %s (%s)."
msgstr "Trenutno niste povezani s predalom %s (%s)."

#: ../otr-plugin.c:117
msgid "Not connected"
msgstr "Nepovezan"

#: ../otr-plugin.c:161
#, c-format
msgid "Out of memory building filenames!\n"
msgstr "Zmanjkalo spomina pri ustvarjanju imen datotek!\n"

#: ../otr-plugin.c:167
#, c-format
msgid "Could not write private key file\n"
msgstr "Ni moč izpisati zasebnega ključa datoteke\n"

#: ../otr-plugin.c:210
#, c-format
msgid "Unknown account %s (%s)."
msgstr "Neznani predal %s (%s)."

#: ../otr-plugin.c:214
msgid "Unknown account"
msgstr "Neznani predal"

#: ../otr-plugin.c:953
msgid "Off-the-Record Messaging"
msgstr "neuradno sporočanje"

#: ../otr-plugin.c:954
msgid "Provides private and secure conversations"
msgstr "Omogoča zasebne in varne pogovore"

#: ../otr-plugin.c:955
msgid ""
"Preserves the privacy of IM communications by providing encryption, "
"authentication, deniability, and perfect forward secrecy."
msgstr ""
"Ohranja zasebnost IM komuniciranja z zagotavljanjem kodiranja, "
" potrditve, možnosti zavrnitve in tajnosti."

#: ../ui.c:108
#, c-format
msgid "Account %s (%s) could not be found"
msgstr "Predala %s (%s) ni bilo moč najti"

#: ../ui.c:112
msgid "Account not found"
msgstr "Predala ni"
    
____________________________________________________________________________________
Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos & more. 
http://mobile.yahoo.com/go?refer=1GNXIC
More information about the OTR-dev mailing list